Rozliczenia roczne PIT – szybko i profesjonalnie

Rozlicz swój PIT w Biurze Rachunkowym Fluwenti w Oławie.

Rozliczamy PIT szybko i profesjonalnie, z zastosowaniem ulg.

Szanujemy Twój czas, dlatego zeznania podatkowe wysyłamy elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

 

 
 
USŁUGI KSIĘGOWE – KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:

* prowadzenie ksiąg podatkowych

* prowadzenia rejestru i rozliczeń podatku VAT

* prowadzenie rejestrów i rozliczeń Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw

* prowadzenie innych ewidencji (ewidencja sprzedaży, środków trwałych, wyposażenia)

* sporządzanie rocznych zeznań w podatku dochodowym

RACHUNKOWOŚĆ – KSIĘGI RACHUNKOWE:

* prowadzenie ksiąg rachunkowych

* opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki klienta

* opracowanie polityki rachunkowości

* opracowanie obiegu dokumentacji

* raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych

RACHUNKOWOŚĆ – W KAŻDYM PRZYPADKU:

* sporządzamy deklaracje VAT

* sporządzanie deklaracji ZUS

* sporządzanie deklaracji GUS

* sporządzanie innych niezbędnych deklaracji

* szczególną wagę przywiązujemy do poufności danych

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – KADRY I PŁACE:

* prowadzenie akt osobowych pracownika

* prowadzenie ewidencji urlopowej

* prowadzenie ewidencji chorobowej

* prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP

* obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

* sporządzanie i przesyłanie do ZUS zgłoszeń, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych

* sporządzanie list płac we wszystkich wariantach

* sporządzanie druków RMUA, RP7

* rozliczenia PFRON

* sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)

* sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)

 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji!